Op 9 februari 2016 de Tweede Kamer en op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur.

Wat moet u weten?

De wet biedt de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten voor de duur van (maximaal) twee jaar (voor zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (voor onzelfstandige woonruimte) af te sluiten. Met het sluiten van een dergelijk tijdelijk huurcontract geniet een huurder beperkte huurbescherming. Meer concreet, verhuurder kan de huurovereenkomst tussentijds niet opzeggen. Een huurder kan dit tussentijds wel doen. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn eindigt de huurovereenkomst van rechtswege, automatisch. Hier staat tegenover dat een verhuurder vooraf (minimaal 1 maand) de huurder schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat de huurovereenkomst gaat aflopen. Tevens is er een verbod van kracht inhoudende dat er geen reeks van tijdelijke huurovereenkomsten gesloten mogen worden. In principe ook als deze reeks overeenkomsten de looptijd van 2 of 5 jaar niet overschrijden.

Let op het betreft hier informatie in algemene zin. Wenst u als verhuurder hier gebruik van te maken, laat u zich dan op maat adviseren door de juridische dienst van Tenant Huurwoningen.

Tenant Huurwoningen, 10 juni 2016
040-211 03 02, info@tenant-huurwoningen.nl