Huurders opgelet, laat u niets wijs maken. U hoeft geen kosten te betalen op het moment dat u een woning of kamer huurt zonder dat u daarvoor een concrete zoekopdracht heeft gegeven.

Een bemiddelaar mag alleen kosten rekenen als u hem vraagt een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van het woningaanbod van deze bemiddelaar. Meer concreet als een bemiddelaar (ook) voor een verhuurder werkt, dan mag deze bemiddelaar geen kosten bij een huurder in rekening brengen. Ook niet als de verhuurder niet voor de verrichtte werkzaamheden hoeft te betalen.

Met ingang van 1 juli 2016 geldt dit niet alleen meer voor zelfstandige woonruimte maar ook voor kamers.

Dit verbod op het in rekening brengen van bemiddelingskosten geldt ook als de bemiddelaar de kosten voor het aangaan van een huurcontract onder een andere naam opvoert. Let dus op, de volgende benamingen vallen ook onder het verbod:

  • Inschrijfgeld;
  • Contractkosten;
  • Verhuurkosten;
  • Administratiekosten;
  • Commissiekosten;
  • Advieskosten;
  • Eenmalige kosten huurder.

Leuk om te weten

Bovenstaand behoort tot de principes van Tenant Huurwoningen. Dit is ons standpunt al sinds onze oprichting in 2011. Een verhuurder wenst zijn (haar) woning te verhuren en geeft daarvoor een opdracht aan Tenant Huurwoningen, vanzelfsprekend betaalt een verhuurder dan ook voor deze werkzaamheden. Een huurder betaalt bij Tenant Huurwoningen dan ook helemaal niets.

Tenant Huurwoningen, 5 juli 2016
040-2110302, info@tenant-huurwoningen.nl