Tenant Huurwoningen

Juridische dienst

Juridisch advies mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin dat nodig is. Zeker van juridische bijstand, gespecialiseerd in vastgoed en verhuur.

Juridische hulp bij huren en verhuren wide - Tenant Huurwoningen

Wenst u geen omkijken naar de inhoudelijke afwikkeling van geschillen of problemen die tijdens de huurperiode tussen u en de huurder kunnen ontstaan? Met een abonnement neemt Tenant Huurwoningen deze zorg u graag uit handen en weet u kostentechnisch exact waar u aan toe bent. Bij juridische vraagstukken kunt u te allen tijde contact opnemen met onze juridische dienst en de vraagstukken aan onze gespecialiseerde juristen voorleggen. Om altijd goede kwaliteit te waarborgen werken uitsluitend universitair geschoolde juristen aan uw vraagstuk(ken).

Tenant Huurwoningen is graag flexibel in het meedenken met uw wensen. Volledige of gedeeltelijke ontzorging is via het afsluiten van een abonnement mogelijk. Maar wenst u nergens ‘aan vast te zitten’ dan bieden wij net zo goed voor ieder juridisch probleem een aparte oplossing en doen dat dan op offertebasis.

Jurdisch abonnement verhuurder

Waarom een juridisch abonnement?

U wilt u uw huis verhuren maar hoe komt u aan een goede, betrouwbare maar bovenal haalbare huurovereenkomst. Waar moet u allemaal aan denken? En wat wordt er verstaan onder een opleverrapport, sleutelverklaring en een normale opzegtermijn?

Het maken van duidelijke en haalbare afspraken is enorm belangrijk. Iets wat verhuurder en huurder voorafgaand aan hun ‘samenwerking’ samen goed moeten regelen. Dat voorkomt doorgaans discussie achteraf. Het vastleggen van de afspraken wordt vaak als het minst leuke gedeelte van een huis verhuren ervaren. Hierdoor maar ook door onwetendheid wordt het vaak verwaarloosd.

Verhuren aan vrienden of bekenden, dat gaat over het algemeen vlot en afspraken worden doorgaans mondeling gemaakt of summier opgeschreven. Dit gaat goed totdat er discussie ontstaat, vaak over de kleinste problemen maar de nasleep kan groot zijn.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u de afspraken juridisch goed heeft laten vastleggen maar dat de tegenpartij (uw huurder) zich niet aan de afspraken houdt. Dit kan tot zeer vervelende situaties leiden te meer als u niet bekend met uw rechten (en plichten).

“Mijn huurder betaalt al een paar maanden niet of niet op tijd, wat kan ik doen?“
Afhankelijk van de situatie kan een verhuurder de huurovereenkomst bij 3 maanden huurachterstand (laten) ontbinden met mogelijke ontruiming van de woning tot gevolg.

“Mijn huurder is vertrokken en heeft een grote bende in de woning achter gelaten”
Veelal wordt het maken van een opleverrapport bij aanvang huurperiode vergeten of niet nodig geacht. Wist u, dat als er geen opleverrapport wordt opgesteld dat de staat van de huurwoning zoals de huurder deze bij einde huur achter laat, geacht wordt de staat te zijn als bij aanvang van de huurperiode?

“Mijn huurder zorgt voor veel overlast in de omgeving”
Uw huurder heeft zich te gedragen zoals een goed huisvader betaamt hetgeen ook van uw huurder geëist kan worden.

Tenant juridische dienst neemt de juridische afwikkeling bij verhuur graag voor u uit handen. Onze ervaren jurist gespecialiseerd in vastgoed en contractenrecht stelt de huurovereenkomst en bijhorende documenten graag voor u op of helpt u snel uit de juridische impasse te geraken. Om altijd goede kwaliteit te waarborgen werkt Tenant Huurwoningen uitsluitend met universitair geschoolde juristen.

Met een juridisch abonnement heeft u geen omkijken naar de inhoudelijke afwikkeling van geschillen of problemen die tijdens de huurperiode tussen huurder en verhuurder kunnen ontstaan.

Met een abonnement neemt Tenant Huurwoningen u deze zorg uit handen en weet u kostentechnisch exact waar u aan toe bent. Uiteraard is het ook mogelijk om een product op incidentele basis te kopen. Wat voor u prettig is zolang uw huurwoning maar geen juridisch zorg wordt.

Naast oplossingen op offertebasis en maatwerk kan Tenant Huurwoningen met haar abonnementen het volgende voor u doen:

Onderhoud + juridisch abonnement

Prijzen excl. btw.

45,95

Per maand

Onderhoudsabonnement plus:

Een abonnement kunt u op elk moment aanvragen. In principe wordt een abonnement voor minimaal 1 jaar aangegaan en is de opzegtermijn daarna 2 maanden. Wij zeggen bewust ‘in principe’ omdat wij ons voor kunnen stellen dat u de looptijd van het abonnement gelijk wilt laten lopen met de huurperiode dat u de woning verhuurt.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust vrijblijvend telefonisch contact met ons op. We zijn iedere dag behalve op zondagen tot 21.30 uur bereikbaar!

Aanvraag abonnement

Aanvraag offerte