Verplicht maar ook bij onverplicht onderhoud, kan een verhuurder van een appartement eenvoudig in een belangenconflict terechtkomen met de overige eigenaren in een VvE. In hoeverre kan een verhuurder in een conflict met een VvE een huurder tevreden houden?

Het staat een huurder vrij te verlangen dat er onderhoud uitgevoerd wordt aan het gehuurde appartement. Echter indien het appartement onderdeel uitmaakt van een VvE kan dat meestal niet zonder medewerking van de VvE.

Het volgende voorbeeld.
Een huurder klaagt over de slechte staat van de kozijnen. Huurder wenst dat verhuurder het houtrot in de kozijnen gaat verhelpen en spreekt verhuurder daarom aan op herstel van dat gebrek. Op grond van artikel 7:206 BW heef verhuurder in principe de wettelijke plicht om dit gebrek te verhelpen.
Als de andere eigenaren het te duur vinden of naar hun mening gaat het teveel overlast geven dan zullen zij geen medewerking geven aan het vervangen van de kozijnen. De verhuurder zit dan in een lastige spagaat. Een huurder zou namelijk in een dergelijk geval huurprijsvermindering kunnen eisen zolang het gebrek niet is verholpen. Is het dan echt zo dat een verhuurder geen kant op kan?
Een mogelijkheid die een verhuurder dan nog heeft, is het indienen van een verzoekschrift bij de rechter en hem om vervangende instemming vragen. Om schade te voorkomen, doet een verhuurder er goed aan om niet te lang te wachten met het indienen van een dergelijk verzoek. Hiermee kan namelijk schade beperkt worden.

Samengevat een verhuurder die gehoor wenst te geven aan de belangen van zijn huurder, heeft mogelijkheden om de VvE tot medewerking te dwingen. Bij een weigerachtige VvE zal een procedure altijd via de rechter moeten lopen.

Tenant Huurwoningen, 16 augustus 2016
040-211 03 02 of info@tenant-huurwoningen.nl