Stel u koopt als particulier een recreatiewoning om vervolgens als belegging te kunnen verhuren. Kort na ondertekening van de koopovereenkomst heeft u spijt en wenst u gebruik te maken van de drie dagen bedenktijd zoals in de wet opgenomen onder artikel 7:1 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dit zodat de koop toch niet door zal gaan.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat u de woning voor de verhuur en dus niet voor eigen gebruik heeft aangekocht en u hierdoor geen aanspraak kan maken op de drie dagen bedenktijd. Verkoper eist nakoming van de koopovereenkomst door u.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18.11.2015 stelt aan de hand van artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek vast, dat de volgende aspecten bepalend zijn:

  • Of de recreatiewoning een tot bewoning bestemde onroerende zaak is; en
  • Dat de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het beleggen van privévermogen waarvan in deze sprake is, wordt volgens het Hof niet gezien als ‘handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Hierdoor kunt u zich gewoon beroepen op de drie dagen bedenktijd hetgeen u toekomt op basis van het Burgerlijk Wetboek.

De conclusie van het Hof is zeer helder. De bedenktijd geldt voor een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het verhuren van een recreatiewoning betreft geen bedrijf en derhalve geldt dan ook de bedenktijd van drie dagen en kunt u binnen deze drie dagen nog afzien van de koop.

 

Tenant Huurwoningen, 3 mei 2016
040 – 211 03 02  info@tenant-huurwoningen.nl