In mijn huurwoning kan het zo ontzettend warm worden, kan dit eigenlijk gezien worden als een gebrek aan de woning?

Mag een huurder van een verhuurder verlangen dat zijn huurwoning bij mooi weer niet te warm wordt? Als de verhuurder dit niet kan verhelpen, is er dan sprake van een gebrek? En kan een huurder dan aanspraak maken op huurprijsvermindering?

Gedurende de zomer bij warm en zonnig weer wordt het binnenshuis vanzelfsprekend ook warmer. Maar niet alleen in de zomer net zo goed in het voor- of najaar met name op het zuiden gesitueerde woningen met grote raampartijen kunnen last hebben van sterk oplopende binnentemperaturen. Voor de bewoner kan dit als zeer hinderlijk ervaren worden. In hoeverre levert dit bij huurwoningen een gebrek op en moet een verhuurder gepaste maatregelen treffen?

In artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt een gebrek op hoofdlijnen gedefinieerd als ‘een omstandigheid waardoor de huurwoning niet het genot kan verschaffen dat de huurder mocht verwachten’. Of dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek is afhankelijk van de omstandigheden per geval. In sommige gevallen is er wel degelijk sprake van een gebrek in sommige gevallen niet. Relevante aspecten zijn hoe verhoudt de binnentemperatuur zich tot de buitentemperatuur en in hoeverre neemt een huurder verkoelende maatregelen? Indien de huurwoning niet voorzien is van een koelinstallatie mag een huurder verwachten dat de binnentemperatuur de buitentemperatuur zal overstijgen. Daarnaast mag van een huurder verwacht worden dat hij de woning ventileert en warmtewerende maatregelen treft (denk bijvoorbeeld aan sluiten van luxaflex). Echter indien de ramen van de huurwoningen niet open kunnen, gaat de mogelijkheid van goed ventileren niet op.

In het geval er niet geventileerd kan worden en hieromtrent niets in de huurovereenkomst is opgenomen, zou er sprake kunnen zijn van een gebrek met uiteindelijk een huurverlaging tot gevolg. Wenst u meer informatie op dit punt, neem dan vrijblijvend contact op met Tenant Huurwoningen.

Tenant Huurwoningen, 30 september 2016
085-047 10 87, info@tenant-huurwoningen.nl